Kvalitetspolicy för entreprenader

Trygghet, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra strukturerade arbetssätt är en framgångsfaktor

Gemab skapar trygghet för dig

Licens och Försäkringar:
Gemab är stolta över att ha alla nödvändiga licenser för att genomföra arbete inom ditt område, och vi har omfattande ansvarsförsäkring och arbetsskadeförsäkring för att säkerställa trygghet för både oss och våra kunder.


Referenser och Erfarenhet:
Vi uppmanar dig att kontakta våra tidigare kunder för att höra om deras positiva erfarenheter med oss. Med vår långa historia och erfarenhet kan du vara trygg i ditt val av Gemab.


Professionellt Rykte:
Vi uppmanar dig att undersöka vårt rykte genom att läsa recensioner online och på olika plattformar. Vi strävar alltid efter att bibehålla vår höga professionella standard.


Skriftliga Avtal:
Vi sätter alltid tydliga och detaljerade överenskommelser på papper. Vi levererar skriftliga avtal som inkluderar kostnadsuppskattningar, tidsramar, materialval och garantier för att säkerställa fullständig öppenhet.


Kvalitetskontroll och Garantier:
Vår kvalitetskontrollprocess är omfattande, och vi erbjuder generösa garantier på både vårt arbete och de material vi använder. Vi strävar efter 100% kundnöjdhet.


Målningserfarenhet och Kompetens:
Med vår breda erfarenhet inom olika typer av målningsprojekt kan du vara säker på att vi har den kompetens som krävs för att leverera högkvalitativt arbete, vare sig det gäller inomhusmålning, utomhusmålning eller specialtekniker.


Arbetskraft och Arbetsmetoder:
Vi har en stabil arbetskraft bestående av våra egna anställda yrkesmålare. Våra arbetsmetoder är effektiva och följer branschstandarder.


Låga Priser:
Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser som återspeglar vårt åtagande för högkvalitativt arbete och material. Vi undviker lockande låga priser som kan indikera kompromisser på kvalitet.
Avsaknad av Kontrakt:


Varje projekt, oavsett storlek, dokumenteras i skriftliga avtal. Se punkt ovan avseende skriftliga avtal. Detta ger tydlighet och förhindrar eventuella missförstånd längs vägen.

Praktik

Vår verksamhet bygger på att de anställda trivs och känner ansvar för sitt arbete. Nöjda och ansvarsfulla medarbetare ger nöjda kunder. En viktig del är därför att vi erbjuder en bra och säker arbetsmiljö. Likaså värdesätter vi god kontakt mellan anställda, arbetsgivare och kund – faktorer som borgar för ett bra och tryggt samarbete.

Vi ställer hårda krav på våra underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Genom kontinuerliga kontroller säkerställer vi att de uppfyller aktuella krav på miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Vi arbetar ständigt för att förnya och förbättra vårt yrkeskunnande inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsområdet. Samtlig personal får kontinuerlig fortbildning för att kunna möta dagens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsplan inför varje entreprenad

Dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner 

Tydlig ansvarsfördelning

Kontinuerlig uppföljning

Rutiner för egenkontroll

Avvikelserapportering

Kontroll av leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners

Relationshandlingar till kund med kulörförteckning, tapetförteckning, materialdeklaration samt skötselråd

Arbetsmiljöpolicy

Inspektion av arbetsområdet och identifiering av ev. farliga arbetsmoment

Synkronisering med kundens arbetsmiljörutiner

Inspektion av utrustning inför/under varje entreprenad

Kontroll/genomgång av materialdeklarationer

Användande av skydds- och säkerhetsutrustning

Ordning och reda på arbetsplatsen

Miljöpolicy

Miljöhänsyn vid val av produkter

Korrekt hantering av farliga avfall

Användande av erforderlig skyddsutrustning vid hantering/användning

Kontroll materialdeklaration

Korrekt måleriteknik för minskad åtgång

Ständig bevakning av mer miljövänliga alternativ

Måleri fråga? - LÄMNA DINA UPPGIFTER SÅ ÅTERKOMMER VI TILL DIG.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna dina uppgifter så återkommer vi när det är lugnare för oss. Vi har öppet måndag till fredag. Svarar kontorstid.